Купи продукти на Abopharma на стойност 30 лева онлайн от аптеки Ремедиум и получи подарък!

Article title 2


Правила на промоцията "Купи продукти на Abopharma на стойност на или над 30 лв. онлайн от аптеки Ремедиум и получи подарък- - Витамин C 1000, вестник Abopharma и детска книжка "  - Февруари 2021

 

1. Организатор 

 

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III,  № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

2. Изпълнител:

 

"Аптеки Ремедиум" ЕООД с ЕИК: 200503306 със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1111,р-н Слатина, ул.Гео Милев №35, ет.партер.

 

3. Период и провеждане на играта

 

(1) Промоцията стартира на 15.02.2021 г.  и завършва на 28.02.2021 г. Промоцията е валидна на територията на цялата страна, покупки може да се направят само онлайн от аптеки Ремедиум: https://remedium.bg/search?q=abopharma

 

(2) По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.abopharma.info

 

4. Продукти за участие в играта

 

В промоцията  участват всички продукти с марката Abopharma.

 

5. Участници

 

В промоцията  могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Техноком Трейд“ ООД и на служителите на аптеки „Ремедиум“. 

 

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

 

 

6. Подаръци  към промоцията

 

(1) Всеки закупил продукти на Abopharma на стойност на или над 30 лв онлайн от аптеки РЕМЕДИУМ , получава подарък „Витамин C 1000 – ефервесцентни таблетки от Abopharma, вестник на Abopharma,  детски книжка на Abopharma”.

 

(2) Не се допуска замяна на подаръка с паричната му равностойност или с друг подарък.

 

(3) Подаръкът е личен, не може да бъде преотстъпван или заменян на лица, които не са участвали в промоцията.

 

(4) Подаръкът ще бъде доставян само на територията на Република България от аптеки РЕМЕДИУМ.

 

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Купете продукти на Abopharma онлайн от аптеки РЕМЕДИУМ на стойност на или над 30 лева.

(1) Покупката трябва да е извършена в периода на промоцията, посочен в т.2(1).

(2) Аптеки Ремедиум следят покупките и изпращат подаръка до потребителя заедно с основната поръчка.

 

8. Процедура за получаване на подаръка

При направа на онлайн поръчка с продукти на Abopharma на стойност на или над 30 лева, с получаване на нещата от поръчката, пристига и подаръкът, който се добавя автоматично в потребителската кошница при направа на поръчка с продукти на Abopharma на стойност на или над 30 лева.

 

9. Ограничаване на отговорността:

 

(1) Организаторът не носи отговорност:

 

а)   за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

 

(б)  ако потребителят пропусне крайния срок на промоцията

 

 

10. Други условия

 

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получава на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

 

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 

(3) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.abopharma.info . Информация за промоцията  може да бъде получена и на телефон 0889 42 35 15  всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: marketing1@abopharma.info

 

С включването си в промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.