Купи продукти на Abopharma за 10 лева и спечели комплект козметика (дневен, нощен крем и балсам за устни) от BioApteka

Article title 2


Правила на промоцията „Купи продукти на Abopharma за 10 лева и спечели комплект козметика (дневен, нощен крем и балсам за устни) от BioApteka - Март 2021

 

Купи продукти на Abopharma на стойност 10 лева от всяка една аптека в страната или онлайн. Снимай и изпрати касовата бележка от покупката на адрес: marketing1@abopharma.info или на лично съобщение във Фейсбук страницата на Abopharma ТУК  и участвай в томбола за спечелване на комплект козметика от BioApteka. Срок на промоцията - 18 Март - 31 Март. На 01 Април ще бъдат изтеглени 19 души от всички, които са изпратили касови бележки, и които ще спечелят дневен и нощен крем, и балсам за устни от BioApteka! 

 

1. Организатор

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

2. Изпълнител:

 

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

3.Партньор, който предоставя подаръците

 

„Билка Лайфстайл“ ООД , 040451420, София, ул.“Ботко войвода“14 ,Мила Златкова

 

4. Период и провеждане на промоцията

 

(1.)Промоцията стартира на 18.03.2021 г. и завършва на 31.03.2021 г.

 

(2.) Промоцията е валидна на територията на цялата страна, покупки може да се направят на място от всяка една аптека в страната или от  онлайн сайтовете на  аптеките. Касовата бележка при покупката трябва да се запази, да се снима и да се изпрати на адрес: marketing1@abopharma.info или на лично съобщение във Фейсбук страницата на Abopharma -  ТУК   , за да бъде участието в промоцията валидно!

 

(3.)Билка Лайфстайл предоставя 19 броя подаръчни комплекти – т.е в промоцията, от всички изпратили касови бележки, ще има 19 печеливши, изтеглени на случаен принцип!

 

(4.)Подаръчните комплекти се състоят от : HONEY THERAPY ДНЕВЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С МЕД, 40ML, HONEY THERAPY НОЩЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С МЕД, 40ML и HONEY THERAPY БАЛСАМ ЗА УСТНИ С ПЧЕЛЕН ВОСЪК, 4.5M

 

(5.) По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.abopharma.info

 

5. Продукти за участие в играта

 

В промоцията участват всички продукти с марката Abopharma. За валидно участие се смята покупка на продукти на стойност на или над 20 лева.

 

6. Участници

 

В промоцията могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Техноком Трейд“ ООД и на служителите на „Билка Лайфстайл“ ООД.

 

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

 

7. Подаръци към промоцията

 

(1) Всеки закупил продукти на Abopharma на стойност на или над 10 лв от всяка една аптека на територията на страната или онлайн , участва в томбола за спечелване на комплект козметика от BioApteka

 

(2) Не се допуска замяна на подаръка с паричната му равностойност или с друг подарък.

 

(3) Подаръкът е личен, не може да бъде преотстъпван или заменян на лица, които не са участвали в промоцията. 

 

(4) Подаръкът ще бъде доставян само на територията на Република България от куриер до офис или от шофьор на Техноком Трейд ООД.

 

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Купете продукти на Abopharma на стойност на или над 20 лева.

 

(1) Покупката трябва да е извършена в периода на промоцията, посочен в т.2(1).

 

(2) Трябва да бъде изпратен касов бон на посочения имейл адрес, за да бъде валидно участието в промоцията. Касовият бон трябва да бъде изпратен в срок, не по-късно от 31.03.2021 година! Касови бонове, които са изпратени след тази дата, не участват в промоцията!

 

(3) Заедно с изпращането на  снимка на касовия бон, учатникът в томболата трябва да изпрати на посочения имейл адрес данни като: три имена и телефонен номер. 

 

(4) Тегленето ще се извършва чрез използване на специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат изтеглени на 01. 03. 2021 година и ще бъдат обявени тук - в сайта, във Фейсбук страницата на Abopharma  и всеки спечелил ще бъде лично уведомен по имейл и чрез телефонно обаждане. 

 

(5)Организаторът ще изпрати на печелившите уведомление по имейла, с който са се включили в играта, и ще ги покани да предоставят адрес, за да се извърши доставка на наградата. 

 

(6) Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

(б) ако потребителят пропусне крайния срок на промоцията

 

9.Лични данни

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

 

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра, с цел обявяване на спечелилите, както и доставянето на наградата. 

 

10. Други условия

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получава на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

 

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 

(3) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.abopharma.info . Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 0889 42 35 15 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: marketing1@abopharma.info

 

С включването си в промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.