„Витамин D има отношение към имунитета, а дефицитът му към острите и хронични бактериални и вирусни инфекции" - проф. Свинаров

Article title 2


Проф. Добрин Свинаров е национален консултант по клинична лаборатория от 1997 г. Специализирал е в националните институти на здравето в САЩ и в Германия. През 1999 – 2000 г. преподава клинична фармакология в Държавния университет в Охайо, САЩ. Научната му продукция надхвърля 200 труда. В момента е ръководител на Катедрата по клинична лаборатория и фармакология в УМБАЛ “Александровкса“, гр.София

 

Проф. Свинаров, какво не знаем за витамин D?


По определение витаминът е малка молекула, вещество, което организмът не може сам да си произведе, а го получава от външната среда. Витамин D се образува в кожата под действието на слънчевите лъчи. За да има достатъчно витамин D в човешкия организъм, е нужен директен контакт на кожата със слънчевите лъчи. Не може да става през стъклото на прозореца, защото то спира 100% лъчите, които предизвикват фотохимичната реакция за образуване на витамин D. Този витамин се синтезира с помощта на „лошия“ холестерол. Чрез сложна, многоетапна фотохимична реакция в кожата, „лошият“ холестерол се превръща във витамин D.


Какво е значението на витамин D за организма?


Класическата представа е, че витамин D е ключов фактор за добро здраве на зъбите и костите. А дефицитът му обуславя тежка патология – рахит, остеомалация и други тежки форми на деструкция на костите и зъбите. Направените широкоспектърни проучвания доказват, че витамин D има много по-значима роля за човека, за неговото здраве и за заболяванията му. Целият жизнен цикъл на клетките се регулира от витамин D, защото този витамин контролира работата на около 2000 гена от човешкия геном. Жизненият цикъл на невроните, на мускулните и сърдечните клетки, на клетките на ендокринната система, както и на имунната система пряко зависят от този витамин. Така се оказва, че неговото значение е много по- голямо от това да регулира само костното и зъбното здраве.

 

Витамин D има отношение към имунитета, а дефицитът му – към острите и хронични бактериални и вирусни инфекции, към канцерогенезата и към всички други болести на века. Той осигурява защита от вирусна и бактериална инфекция. Витамин D е ключов фактор за да се синтезират белтъци, които унищожават причинителите /микроорганизмите/. Витаминът има важна протективна роля – предпазва организма от тези заболявания.


За какви състояния и заболявания витаминът е полезен?


Ако има достатъчно количество витамин D в организма, той понижава статистически значимо систоличното кръвно налягане. По изяснени молекулни механизми витамин D пречи на агресията на вирусите и бактериите. При наситеност с витамин D имунната система се справя по-
успешно с вирусните и бактериалните инфекции и едновременно с това потиска автоагресията върху собствените тъкани. Това уникално въздействие на витамин D върху имунната система е доказано категорично. Много болести като ревматоиден артрит, множествена склероза, склеродермия и други автоимунни заболявания се дължат на автоагресия. Имунната система започва да не разпознава собствените си структури, става агресивна към тях и се развива болестен процес. Доказан е благоприятният ефект едновременно при терапия за съответното автоимунно заболяване с насищане с витамин D. При трансплантирани, заместителната терапия с витамин D намалява протеинурията (белтък в
урината) и прави по-безопасна имуносупресивната терапия.

Това са сериозни разработки, които направихме заедно с колегите от Клиниката по трансплантация и нефрология в Александровска болница, публикувани в научни списания с импакт фактор. Холандци доказаха, че пролетната умора е тясно свързана с дефицит на витамин D. Изследването е сред студенти, като част от тях са на заместителна терапия и изобщо не усещат пролетна умора. Депресията, шизофренията и други психични заболявания са пряко свързани с недостиг на този витамин. Така че, ако искаме да лекуваме депресия, първо трябва да наситим организма с витамин D.


Как да си набавяме витамин D?


90% от нужния ни витамин D идва от слънцето и само 10% се набавя от храната. Има го най-много в рибата, особено в сьомгата. Само че в дивата сьомга, не от тази, която се отглежда в рибарници и която е масово продавана. Понеже не можем да изяждаме 10 пъти повече храна, за да се наситим с този витамин, трябва пет дни в седмицата по половин час да излагаме на слънчево облъчване горните и долните си крайници.


Българите може ли да си синтезираме достатъчно витамин D от слънцето?


Сериозно проучване за статуса на витамин D в българската популация беше направено преди няколко години под ръководството на Дружеството по ендокринология. Анализите се проведоха в нашата лаборатория. В това проучване участваха 2000 души, които бяха изследвани през четирите
сезона. Установихме, че през зимата българите масово имат дефицит на витамин D. Максимална е концентрацията му през август и септември, а най-ниска е през март и април. Това е заради липсата на излагане на слънце през есента и зимата. Налага се да се прави заместителна терапия с витамин D като хранителна добавка. Насищането с витамин D в организма става бавно, за няколко месеца. Не може да очакваме,че ако започнем днес заместителна терапия, утре ще усетим ефекта. Ако имаме дефицит, минават 3 – 4 месеца, докато се запълнят депата. През зимните и пролетните месеци е най-тежката недостатъчност.


Има ли особености на ролята на витамин D за детския организъм?


Програмираният генетично растеж не може да се достигне през детството и пубертета, ако има дефицит на витамин D. Смятам, че нямаме никакви основания да спираме приема на витамин D след 12-ия месец от раждането на детето, тъй като организмът не получава възможност сам да си синтезира този витамин. Проблем е, че нашите деца и през лятото прекарват голяма част от времето си на закрито не навън в игри, а пред компютъра или в моловете. Приемът на витамин D не следва да се прекъсва след първата година от живота. Постоянното поддържане на организма в състояние на насищане ще по-добри здравословното състояние и ще намали значимо риска от остри и хронични възпалителни автоимунни и дегенеративни заболявания. Затова витамин D е не просто стандартна хранителна добавка, а като важен показател на човешкото здраве, който трябва да се познава, проследява и привежда в прицелен оптимум, съобразно възрастта и здравословното
състояние на човека.

 

  • D-Abovit - витамин D от Abopharma - маслени капки

 

  • D-Abovit -  витамин D oт Abopharma - под формата на спрей - максимална усвояемост, лесен прием;