Красива кожа без бръчки с Abopharma и Eucerin! Купи един брой Procollagen от Abopharma  и може да спечелиш Booster от Eucerin®

Article title 2


Красива кожа без бръчки с Abopharma и Eucerin! Купи един брой Procollagen от Abopharma  и може да спечелиш Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster: антиоксидантна мощ за свеж и сияен вид само за 7 дни

 

Правила на промоцията „Купи един брой Procollagen от Abopharma  и може да спечелиш Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster

 

Купи продуктът  Procollagen на Abopharma от всяка една аптека в страната или онлайн. Снимай и изпрати касовата бележка от покупката на адрес: marketing1@abopharma.info или на лично съобщение във Фейсбук страницата на Abopharma ТУК и участвай в томбола за спечелване на Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster – бустер за лице, който гарантира антиоксидантна мощ за свеж и сияен вид само за 7 дни.

 

Срок на промоцията - 20 Април - 31 Май. На 20 Май ще бъдат изтеглени 10 души от всички, които са изпратили касови бележки, и които ще спечелят Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster – бустер за лице.

 

1. Организатор

 

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

2. Изпълнител:

 

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

3.Партньор, който предоставя подаръците

 

Beiersdorf Bulgaria EOOD , Business Unit Pharmacy, 1 Alabin Street, City Tower, 11th Floor, 1606 Sofia, www.eucerin.bg, www.beiersdorf.com

 

4. Период и провеждане на промоцията

 

(1.)Промоцията стартира на 20.04.2021 г. и завършва на 31.05.2021 г.

 

(2.) Промоцията е валидна на територията на цялата страна, покупки може да се направят на място от всяка една аптека в страната или от онлайн сайтовете на аптеките. Касовата бележка при покупката трябва да се запази, да се снима и да се изпрати на адрес: marketing1@abopharma.info или на лично съобщение във Фейсбук страницата на Abopharma - ТУК , за да бъде участието в промоцията валидно!

 

(3.) Beiersdorf Bulgaria EOOD предоставя 10 броя бустер за лице  „Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster“ – т.е в промоцията, от всички изпратили касови бележки, ще има 10 печеливши, изтеглени на случаен принцип!

 

(4.)Повече информация за Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster , тук: https://www.eucerin.bg/products/hyaluron-filler/vitamin-c-booster

 

(5.) По всяко време промоцията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.abopharma.info

 

5. Продукти за участие в играта

 

В промоцията участва продукът „Procollagen – “Проколаген“ с марката Abopharma. За валидно участие се смята покупка на 1 или повече – един – броя от продукта Procollagen!

 

Повече информация за Проколаген, тук: http://procollagen.abopharma.info/?utm_source=forumzdrave&utm_medium=article&utm_campaign=procollagen_forumzdrave_march2021&utm_content=procollagen

 

 

6. Участници

 

В промоцията могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Техноком Трейд“ ООД и на служителите на Beiersdorf Bulgaria EOOD. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

 

7. Подаръци към промоцията

 

(1) Всеки закупил 1 брой Procollagen на Abopharma от всяка една аптека на територията на страната или онлайн , участва в томбола за спечелване на Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster.

 

(2) Не се допуска замяна на подаръка с паричната му равностойност или с друг подарък.

 

(3) Подаръкът е личен, не може да бъде преотстъпван или заменян на лица, които не са участвали в промоцията.

 

(4) Подаръкът ще бъде доставян само на територията на Република България от куриер до офис или от шофьор на Техноком Трейд ООД.

 

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Купете Procollagen  на Abopharma от всяка една аптека или онлайн.

 

(1) Покупката трябва да е извършена в периода на промоцията, посочен в т.2(1).

 

(2) Трябва да бъде изпратен касов бон на посочения имейл адрес, за да бъде валидно участието в промоцията. Касовият бон трябва да бъде изпратен в срок, не по-късно от 31.05.2021 година! Касови бонове, които са изпратени след тази дата, не участват в промоцията!

 

(3) Заедно с изпращането на снимка на касовия бон, учатникът в томболата трябва да изпрати на посочения имейл адрес данни като: три имена и телефонен номер.

 

(4) Тегленето ще се извършва чрез използване на специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат изтеглени на 01. 06. 2021 година и ще бъдат обявени тук - в сайта, във Фейсбук страницата на Abopharma и/или всеки спечелил ще бъде лично уведомен по имейл, и чрез телефонно обаждане.

 

(5)Организаторът ще изпрати на печелившите уведомление по имейла, с който са се включили в играта, и ще ги покани да предоставят адрес, за да се извърши доставка на наградата.

 

(6) Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

(б) ако потребителят пропусне крайния срок на промоцията

 

9.Лични данни

 

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

 

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра, с цел обявяване на спечелилите, както и доставянето на наградата.

 

10. Други условия

 

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получава на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

 

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 

(3) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.abopharma.info . Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 0889 42 35 15 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: marketing1@abopharma.info

 

С включването си в промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.